Netwerk-Pluz

Netwerk-Pluz is een hechte netwerk-organisatie vormgegeven door een kleine club ervaren SKJ-geregistreerde professionals die geloven dat denkkracht vergroten door samenwerking tot doorwerkte plannen en goede resultaten leidt. 

Deze visie wordt uitgedragen door goed op elkaar ingespeelde gedreven mensen die gemeen hebben dat ze goed en deskundig kunnen omgaan met de soms heftige dynamiek in multi-complexe situatie. 


Wat bieden wij?

Netwerk-Pluz biedt sociaal pedagogische hulpverlening en begeleiding aan kinderen, jongeren, ouderen en ouders die tegen uitdagingen aanlopen in het dagelijks leven. Wij bieden hulp en ondersteuning bij ADHD, ADD, Autisme (ASS-spectrum) en PDD-NOS en LVB-problematiek en psychosociale problemen.

Deze hulp bieden wij individueel, in het gezin en indien gewenst op en in samenspraak met school.

Scheiding en kindbehartiging

Netwerk-Pluz heeft veel expertise op gebied van (hoogconflict) scheidingsproblematiek. De positie van kinderen is hierin een speciale en is een belangrijk speerpunt. Maaike is Kindbehartiger en vertolkt de stem en de wensen van het kind in een scheidingsproces (www.kindbehartiger.nl

Belangrijk vinden wij dat kinderen contact mogen en kunnen hebben met hun beide ouders en familie, zoals grootouders en ooms en tante‚Äôs verdere familie. Wij zijn in te zetten om contactherstel, ook al is het contact al lang geleden verloren gegaan, te onderzoeken en begeleiden. 

Maaike Schootstra is als zelfstandige gecontracteerd bij Sociaal Domein Friesland voor Jeugd en in diverse gemeenten voor WMO (PGB en ZIN). Maaike is ook zonder indicatie inzetbaar tegen een marktconform tarief.

Per 1 juli 2020 bedraagt de wachttijd ongeveer 6 weken.