Ouderverstoting en oudervervreemding

Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders.

"Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken onder invloed van de omgeving, vaak na een scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder. Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.'" - © ernajanssen)

Recentelijk heb ik de methodiek 'Ouderverstoting/oudervervreemding' afgesloten. Ik ben eveneens getraind in het afnemen van de MASIC.

MASIC Protocol -  (Mediator’s assessment of Safety Issues and concerns)

Dit wetenschappelijk onderbouwde feitenonderzoek wordt ingezet bij ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn of niet uit een ‘vechtstand’ kunnen komen. 
Doel is om de juiste vorm van hulpverlening en de meest geschikte aanpak te kiezen. Een meest geschikte aanpak kan bijvoorbeeld zijn: geen mediation, parallel ouderschap of co-ouderschap.  

De MASIC-3 is een interview waarmee de huidige gezinssituatie, de relationele voorgeschiedenis, psychische- en verslavingsproblemen en gewelddadig gedrag wordt nagevraagd met beide ouders apart. Wj zijn getraind in het afnemen en interpreteren van de MASIC.

(Familie) Mediation en omgangsbegeleiding

Ouders willen het opvoeden vaak wel samen doen, maar weten niet precies hoe of het komt niet uit de verf in de praktijk. Ouderschap (familie) mediation kan door een persoonsgerichte maatwerk-aanpak succesvol zijn. Dit wordt vaak in combinatie met een Kindbehartigertraject ingezet. Het wordt steeds duidelijker dat kinderen die knel zitten voor of na een scheiding hier grote schade van oplopen. Voor veel ouders is dit het motief om een maatwerk traject toch (vaak nogmaals) aan te gaan. 

Bij een scheiding tussen ouders is het soms moeilijk om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor de kinderen. Omgangsbegeleiding kan dan helpen om te komen tot afspraken die goed zijn voor de kinderen. Contact met beide ouders is hierbij belangrijk.